Bestyrelse

På generalforsamlingen d. 9 marts 2020 blev følgende bestyrelse valgt:

Formand: Daniel Pedersen
Kontakt: +45 26 80 36 85

Næstformand: Mikkel Fahlstrøm
Kontakt: +45 41 64 55 35

Kasserer: Susan Frederiksen 
Kontakt: +45 28 76 56 09

Medlem: Christian Pedersen
Kontakt: +45 22 85 04 52

Medlem: Johnny Olesen
Kontakt: +45 93 39 12 88

Suppleant: Rasmus Frandsen

Suppleant: Sara Sørensen

Revisor: Nikolaj Kyndesen